Wat is het verschil tussen revenue vs profit in 2023? (2023)

Als je op dit artikel hebt geklikt, vraag je je waarschijnlijk af wat het verschil is tussen revenue vs profit. Daarom zijn we hier! Vandaag behandelen we de volgende punten:

 • De definitie van omzet
 • De definitie van winst
 • Het verschil tussen de twee
 • Hoe je bruto-omzet en brutomarge berekent.
 • Welke factoren kunnen omzet en winst beïnvloeden?

Kom op, verspil geen seconde, laten we beginnen! 🚀

Inkomsten : de definitie

In de professionele context, of je nu een bedrijf of een freelancer bent, is omzet over het algemeen de totale som geld die wordt gegenereerd door een commerciële of professionele activiteit, vóór alle kosten en andere aftrekposten. 💸

In feite kunnen inkomsten uit verschillende bronnen komen, zoals :

 • 🟣 Productverkoop.
 • 🔵 Verlenen van diensten.
 • 🟣 Arbeidsovereenkomsten.
 • 🔵 Contracten voor advies.
 • 🟣 Auteursrechten.
 • 🔵 Royalty’s.

💡 Het vertegenwoordigt in wezen de bruto-instroom van geldmiddelen verkregen door een bedrijf of zelfstandige.

Inkomsten zijn essentieel in een bedrijf om de economische levensvatbaarheid van een bedrijf of zelfstandige te beoordelen. Het kan namelijk variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals het verkoopvolume, de aangerekende prijzen, de vraag op de markt, de kwaliteit van het product of de dienst of de klantenbinding. 👀

Tot slot is het een belangrijke indicator om de financiële prestaties van een bedrijf of zelfstandige te beoordelen. 💻

Winst : de definitie

Winst is eenvoudigweg de hoeveelheid geld die overblijft na aftrek van alle kosten en uitgaven in verband met bedrijfs- of beroepsactiviteiten van het totale inkomen.

Dus, om een lang verhaal kort te maken, het vertegenwoordigt de nettowinst die wordt gemaakt na het dekken van alle kosten. Als we uitgaven zeggen, bedoelen we :

 • ◾️ Productiekosten.
 • ◾️ Overheadkosten.
 • ◾️ Salarissen.
 • ◾️ Belastingen.
 • ◾️ Marketingkosten.
 • ◾️ Huur van apparatuur.
 • ◾️ Administratie- en beheerskosten.

Merk op dat winst niet simpelweg inkomen is dat overblijft na het betalen van persoonlijke uitgaven.

Nee, het is een financiële maatstaf die rekening houdt met alle uitgaven in verband met de beroepsactiviteit om de echte winstgevendheid van het bedrijf of de zelfstandige te bepalen. 👀

Het verschil tussen revenue vs profit

Het verschil tussen inkomsten en winst ligt in hoe ze worden berekend en wat ze vertegenwoordigen in de context van de financiën van een bedrijf. 🌐

(Video) Omzet versus bruto-inkomen/winst/winst versus netto-inkomen/winst/winst (bottom line) in één minuut

Opbrengsten verwijzen naar de totale hoeveelheid geld die een bedrijf genereert door economische activiteit, terwijl winst de hoeveelheid geld is die overblijft na aftrek van alle uitgaven en kosten die verband houden met de bedrijfsactiviteit. ✨

Inkomsten zijn een maatstaf voor het genereren van inkomsten, terwijl winst de werkelijke winstgevendheid van de activiteit meet nadat rekening is gehouden met de gemaakte kosten en uitgaven. 😇

Inkomsten vs. inkomsten

Over het algemeen ligt het verschil tussen de twee in de context waarin deze termen worden gebruikt.

Opbrengsten verwijzen naar de kasinstroom die gegenereerd wordt door de verkoop van goederen of diensten, aangezien ze het totale bedrag van de verkopen of transacties van een bedrijf over een bepaalde periode vertegenwoordigen. Deze kunnen omvatten :

 • 🛍️ Productverkoop.
 • ⏱️ Vergoedingen voor diensten.
 • 🏠 Huuropbrengsten.
 • royalty’s.

Inkomsten daarentegen is een bredere term die zeker ontvangsten omvat, maar ook andere inkomstenbronnen kan omvatten.

Wat is het verschil tussen revenue vs profit in 2023? (1)

Ter herinnering, inkomsten vertegenwoordigen de totale hoeveelheid geld die een bedrijf of individu genereert door zijn economische activiteit, zoals :

 • 🔵 De verkoop van producten.
 • 🟣 De levering van diensten.
 • 🔵 Arbeidsovereenkomsten.
 • 🟣 Auteursrechten.
 • 🔵 Dividenden.

💡 Inkomsten kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen en kunnen worden opgenomen na aftrek van bepaalde bedrijfsgerelateerde kosten.

Aanvullende beschrijving en informatie.

Bruto revenue vs profit : hoe bereken je dat?

Nu je meer weet over het verschil tussen winst en inkomsten, zijn hier de verschillende formules om ze met succes te berekenen. 🦋

Bruto-omzet

Als je de bruto-inkomsten van je bedrijf wilt berekenen, is dit de formule! ⬇️

Bruto-omzet = Verkoop 1 + Verkoop 2 + Verkoop 3 + Verkoop x …

(Video) Het verschil tussen omzet en winst uitgelegd

Ja, dat klopt, de formule is zo simpel als maar kan! In feite hoef je alleen maar het totaalbedrag van elke individuele verkoop van je bedrijf over een bepaalde periode bij elkaar op te tellen. Je kunt zoveel verkopen optellen als je nodig hebt, maar vergeet niet om ze te scheiden met (+) tekens.

Om te illustreren wat we bedoelen, volgt hier een voorbeeld. 👇🏼

Als een bedrijf de volgende verkopen heeft gedaan :

 • 🥇 Verkoop nr. 1: 1 000€.
 • 🥈 Verkoop nr. 2: 1 500€.
 • 🥉 Verkoop nr. 3: 2 000€.

De berekening van deze opbrengst zou dus zijn: € 1.000 + € 1.500 + € 2.000 = € 4.500.

Dit betekent dat de bruto omzet van het bedrijf voor deze maand dus €4.500 is. ✨

Brutowinst

Laten we nu verder gaan met de formule voor het berekenen van de brutowinst. ⬇️

Brutowinstmarge = Totale omzet – Kosten van verkochte goederen (COGS)

Zoals je kunt zien, houdt de brutomarge geen rekening met andere kosten, zoals overheadkosten, salarissen, belastingen of marketingkosten. Het richt zich alleen op kosten die direct verband houden met de verkochte goederen. 💰

Met behulp van deze formule kun je de basiswinstgevendheid van je bedrijf beoordelen en dus bepalen of de verkoopprijs van producten of diensten de bijbehorende kosten voldoende dekt. 👀

Daar gaan we weer met de voorbeelden. ⬇️

Laten we het voorbeeld nemen van een fabrikant van sieraden met de volgende omzet in een maand:

 • Totale verkoopopbrengst = €10.000

Daarnaast zijn er de kosten van verkochte goederen:

(Video) Verschillen tussen omzet en winst.

 • Kosten van verkochte goederen = €6,00

Laten we verder gaan met de formule: €10,000 – €6,000 = €4,000.

Als we de resultaten analyseren, zien we dat de brutomarge van het sieradenbedrijf €4.000 is. Dit betekent dat het bedrijf, na aftrek van de kosten van de verkochte goederen van de totale verkoopopbrengst, een brutomarge van €4.000 behaalt. 🦋

Deze brutomarge vertegenwoordigt de basiswinstgevendheid van het bedrijf voordat rekening wordt gehouden met toekomstige andere bedrijfskosten.

Omzet/winst-berekening

Omzet naar winst is dus een dubbelzinnige uitdrukking, omdat omzet en winst twee verschillende financiële concepten zijn. 👀

Omzet (VAA) vertegenwoordigt de totale omzet van een bedrijf in een bepaalde periode. Het komt dus overeen met de som van de inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten vóór aftrek.

Winst, aan de andere kant, is het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten en uitgaven ⚔️ met betrekking tot de commerciële of professionele activiteit van de verkoop.

Nu je het onder de knie hebt, kunnen we overgaan naar de formule voor het berekenen van winst in verhouding tot omzet.

Winst = Verkoop – Uitgaven

Een kleine hint: winst kan ook worden berekend aan de hand van andere financiële maatstaven, zoals nettowinst of brutowinst. ✨

Welke factoren kunnen de omzet en winst beïnvloeden?

Zoals je weet, kunnen een aantal factoren de verschillende inkomsten van een bedrijf beïnvloeden. Daarom hebben we 4 sleutelfactoren op een rijtje gezet die 💥 invloed kunnen hebben op je inkomsten.

1) Prijsstrategie

De prijsstrategie kan ook een directe invloed hebben op de inkomsten en winst van een bedrijf.

Een te hoge prijs kan de vraag doen afnemen en zo leiden tot een daling van de verkoop en dus van de inkomsten. 📉

Aan de andere kant kan een te lage prijs leiden tot lage marges, wat de winst aanzienlijk beïnvloedt. Een geschikte prijsstrategie, waarbij de waargenomen waarde voor de klant en de kosten in evenwicht zijn, helpt om de inkomsten en winst te maximaliseren. 💡

(Video) Cash Flow vs. Profit: What’s the Difference?

2) Kostenbeheer

Goed kostenbeheer is essentieel voor het behouden van een gezonde omzet en winst. Hier is een korte lijst met dingen die je in de gaten moet houden 👁️ :

 • 🔷 Productiekosten.
 • 🔷 Grondstofkosten.
 • 🔷 Overheadkosten.
 • 🔷 Salarissen.

💡 Door onnodige kosten te verminderen en betere prijzen te onderhandelen met leveranciers, kun je je winstgevendheid verbeteren door je winst te verhogen.

3) Verkoop- en marketinginspanningen

Wist je dat een effectief verkoopteam 🦾 een cruciale rol kan spelen bij het behalen van omzetdoelen? 🧐

Als je effectieve marketingstrategieën gebruikt, zoals reclame, verkoopbevordering, digitale marketing, marktsegmentatie of zelfs klantgerichtheid, kun je de vraag stimuleren en dus de verkoop verhogen. 📈

4) Operationele efficiëntie

Last but not least, operationele efficiëntie. Inderdaad, als je de operationele kant goed beheert, zul je in dit geval de winstgevendheid van je bedrijf kunnen verhogen. Het gaat om kleine dingen zoals :

 • voorraadbeheer. 📦
 • Productieplanning. 🛄
 • Logistiek. 🖥️
 • Hulpmiddelenbeheer. 🌱
 • Procesautomatisering. 🤖
 • Tijdsbeheer. ⏱️

Tot slot kunnen we zeggen dat een goed georganiseerd bedrijf beter kan inspelen op de vraag, verspilling kan beperken en zo het resultaat kan optimaliseren. 💟

Wat dacht je van een samenvatting ? revenue vs profit

Zoals je kunt zien, was het doel van dit artikel om te benadrukken hoe belangrijk het is om goed te kijken naar 👁️‍🗨️ naar inkomsten en winst, en tegelijkertijd de juiste strategieën te implementeren om de winstgevendheid van een bedrijf te maximaliseren.

Hier is een kort overzicht van de punten die we hebben behandeld:

 • 🔳 De definitie van winst.
 • 🔳 De definitie van inkomsten.
 • 🔳 Het verschil tussen winst en omzet.
 • 🔳 Hoe bereken ik bruto-omzet en brutomarge?
 • 🔳 En tot slot, welke factoren kunnen omzet en winst beïnvloeden?

Veelgestelde vragen – omzet en winst

Ga niet zo snel weg, we hebben nog een paar hulpmiddelen op voorraad! 👇🏼

Is omzet hetzelfde als winst?

Het antwoord is nee. Inkomsten beschrijven de inkomsten die worden gegenereerd door de activiteiten van het bedrijf, terwijl winst de netto-inkomsten beschrijft nadat de kosten zijn afgetrokken. ✨

Kan de winst hoger zijn dan de inkomsten?

Een winst die hoger is dan de inkomsten is niet mogelijk, omdat de winst wordt berekend door de kosten af te trekken van de inkomsten. Anders zouden de kosten negatief moeten zijn, wat niet het geval is. 😎

En dat is het, dat is het einde van dit artikel over revenue vs profit. Tot later! 👋🏽

FAQs

Wat is het verschil tussen revenue vs profit in 2023? ›

The key difference is that revenue has not had any expenses deducted from it. Profit (and there are different kinds of profit) is revenue minus expenses. It can even be a negative number if the company lost money.

Which is better revenue or profit? ›

What Is More Important, Profit or Revenue? While both are important, profit gives a more accurate picture of a company's financial position. That's because a company's liabilities and other expenses such as payroll are already accounted for when its profit is calculated.

What is revenue vs income vs profit? ›

Revenue describes income generated through business operations, while profit describes net income after deducting expenses from earnings. Revenue can take various forms, such as sales, income from fees, and income generated by property.

What is the difference between cash position and profit of the year? ›

Indication: Cash flow shows how much money moves in and out of your business, while profit illustrates how much money is left over after you've paid all your expenses. Statement: Cash flow is reported on the cash flow statement, and profits can be found in the income statement.

What's the difference between revenue and gross profit? ›

Gross profit represents the income or profit remaining after the production costs have been subtracted from revenue. Revenue is the amount of income generated from the sale of a company's goods and services.

Does a business want more revenue or more profit? ›

Profit, for any company, is the primary goal, and with a company that does not initially have investors or financing, profit may be the corporation's only capital. Without sufficient capital or the financial resources used to sustain and run a company, business failure is imminent.

What percentage of revenue is good profit? ›

But in general, a healthy profit margin for a small business tends to range anywhere between 7% to 10%. Keep in mind, though, that certain businesses may see lower margins, such as retail or food-related companies.

What is the difference between profit and revenue example? ›

Though revenue is the income produced before costs, profit is the income earned that is left in the wake of deducting all costs. Costs or expenses can incorporate anything from taxes to inventory costs. It's additionally called the net income or bottom line. At last, profit is a piece of a business's income.

What is an example of revenue vs income? ›

Here are real-world examples of how revenue vs. income looks: Apple Inc.: In 2020, Apple Inc. reported revenue of $274.5 billion from the sales of its products and services. However, the company's net income for the same year was $57.4 billion, a small fraction of its revenue.

What is an example of income vs profit? ›

The key difference between Profit vs Income is that Profit of the business refers to the amount realized by the company after deducting the expenses from total amount of revenue earned during an accounting period, whereas, Income refers to the amount left as the earning in the organization after deducting other ...

Why is cash better than profit? ›

Profit cannot precisely determine where your business stands, while cash flow can. It cannot be manipulated to show business growth when it's not the case. That's why owners and investors prefer to determine the health of a business based on the cash flow of an organization.

What is a healthy cash position? ›

A stable cash position is one that allows a company or other entity to cover its current liabilities with a combination of cash and liquid assets. However, when a company has a large cash position above and beyond its current liabilities, it is a powerful signal of financial strength.

What is a strong cash position? ›

By dividing current assets by current liabilities, you reach a current ratio of 2:1. A ratio over 1 indicates a company has enough cash for continued operations. With a ratio of 2:1, Company A has a strong cash position.

What is a good profit margin? ›

An NYU report on U.S. margins revealed the average net profit margin is 7.71% across different industries. But that doesn't mean your ideal profit margin will align with this number. As a rule of thumb, 5% is a low margin, 10% is a healthy margin, and 20% is a high margin.

How do you calculate profit from revenue? ›

Profit is revenue minus expenses. For gross profit, you subtract some expenses. For net profit, you subtract all expenses.

What is the formula for profit? ›

The basic formula that is used to calculate the profit in a business or a financial transaction, is: Profit = Selling Price - Cost Price. Here, Cost Price (CP) of a product is the cost at which it was originally bought. Selling Price (SP) of the product is the cost at which it was is sold.

Why revenue is more important than profit? ›

Revenue illustrates the company's ability to generate income from the services and/or products they're selling, the company's performance, and its sales volume. Profit is the indicator that provides the status of the company's financial success and actual gain.

Is revenue a good or bad thing? ›

Revenue, also called sales or income, is the gross amount invoiced to customers or clients. Increasing revenue is one sign of a healthy, growing business, but not the whole picture. Selling more of an unprofitable product is generally a bad idea. Salespeople focus on revenue.

Why is revenue high but profit low? ›

Profit margins, which are computed as net income divided by revenue, do not always improve when sales are increased or costs are reduced. Increasing revenue can result in higher costs and lower profit margins. Cutting costs can result in diminished sales and also lower profit margins if market share is lost over time.

Can you have profit without revenue? ›

Profit is entirely dependent on revenue. Without income from goods or services sold, you will never have any profit. Similarly, your business can generate revenue but not be profitable because your expenses exceed your income.

Videos

1. $148k in Passive Income is Sad - KDP Truths Revealed
(Paul Marles)
2. EBIT en EBITDA eenvoudig uitgelegd (Engels met Nederlandse ondertiteling)
(The Finance Storyteller)
3. What's the difference between Gross Profit, Operating Profit and Net Profit?
(SAS Business Box)
4. CapEx vs OpEx explanation
(The Finance Storyteller)
5. Trial balance vs balance sheet
(The Finance Storyteller)
6. Connecting the Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement
(Bull Investor)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 25/09/2023

Views: 6850

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.