Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (2023)

I denne artikel kan du læse om, hvad narcissisme er. Du vil få en større forståelse for de misforståelser der måtte komme, hvis du er ven eller kæreste med en, der virker narcissistisk. Her kan du blive klogere på, hvordan du som pårørende eller kæreste kan passe på dig selv.

Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (1)

Narcissisme som personlighedstræk versus narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Alle personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er narcissistiske, men ikke alle der er narcissistiske har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Det er nemlig vigtigt at huske, at det også er et personlighedstræk, som er i os alle. Som de andre træk vi kender, ligger det på en skala; fra meget beskeden/undgående til meget narcissistisk.

I bund og grund: Vi kan alle blive bange eller angste, men det betyder heller ikke, at vi har angst.

For at sætte diagnosen narcissistisk personlighedsforstyrrelse, skal personen opleve udfordringer på arbejdet, socialt og i deres liv: De skal være bevidste om det og de skal lide under det. Så hvis man ikke anerkender det, bliver det ikke diagnosticeret. De kommer ind, fordi de vil have behandlet deres lidelse og samtykke til en udredning.

Hos en narcissist kan man genkende, at man har problemer på arbejdet, at man er utro eller at andre er sure på en, fordi man har følt sig berettiget og været fornærmede på dem. Vi kan ikke diagnosticere dårlig adfærd. Hvis man ikke vil udredes, kan man ikke diagnosticere. Personer med en narcissistisk personlighed har det måske fint med det, men de pårørende er påvirkede og kan føle frustration og lyst til at personen skal undersøges.

Men narcissisme går oftest også ud over de pårørende, det er dem der får hjælp. Diagnosen er ofte irrelevant – for hvor vigtigt er det, at personen har en diagnose eller ej, hvis du lider under den uacceptable adfærd du står overfor. Det kan blot være med til at undskylde den dårlige adfærd.

Selvtillid versus narcissisme

Selvtillid er en sund mentaltilstand. Personer der har god selvtillid og selvværd behøver ikke at stråle hele tiden. De behøver ikke at råbe op om at de har det godt. De behøver ikke nedgøre andre, for at få det bedre med sig selv. Eller fortælle alle, hvad de har udrettet.

Narcissisme adskiller sig ved, at deres motivation er rettet efter, at andre skal se det, de gør. Narcissisten har brug for, at andre ser og anerkender sejre, store biler, store donationer og prestigefyldte jobs – og det overstråler som oftest behovet for at gøre noget godt. Narcissisten oplever usikkerheder, og når man går ind under lagene, er der er en stor, ubehagelig tomhed.

Hvad kendetegner den narcissistiske personlighedslidelse:

Træk: Der er 9 hovedtræk at holde øje med når vi læser det amerikanske diagnosesystem DSM. I Europa bruger vi diagnosesystemet ICD-10 af WHO, men her er narcissistisk personlighedsforstyrrelse ikke beskrevet i detaljer, hvorfor jeg bruger DSM-5. Man skal huske, at der er et utal af kombinationsmuligheder og at personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kan se meget forskellige ud i udtryk, interesser og adfærd. Man kan altså ikke ’spotte’ eller pseudodiagnosticere en narcissistisk personlighedsforstyrrelse – men vi kan lede efter tegn på narcissisme som personlighedstræk.

Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (2)

Derudover er mange med narcissistisk personlighedsforstyrrelse også gode til at manipulere og kan derfor ofte manipulere en selvvurderingstest til et resultat, som passer til det svar de ønsker. Derfor bruges projektive tests (som Rorschach) ofte af psykologer ved udredning.

Alle med narcissistisk personlighedsforstyrrelse har disse hovedtræk:

 • Manglende empati, men ofte god indlært forståelse for andres følelser og sympati
 • At føle sig berettiget og skuffet, forventer speciel behandling
 • Grandiositet, de vil kun være sammen med andre de ser op til
 • Overfladiskhed, går meget op i udseende
 • Kronisk søgen efter bekræftelse og validering
 • Arrogance overfor andre
 • Hyperfølsomhed overfor kritik.
 • Tendens til vredesudbrud, labil eller pludselig vrede
 • Manipulation og udnyttelse af andre omkring sig.

Derudover kan der også være tendens til:

 • Gaslighting
 • Ofte tendens til at være jaloux
 • Kan få nydelse ud af andres lidelse.

5 typer narcissister:

Der er 5 hovedmønstre eller typer inden for narcissistisk personlighedslidelse, ifølge ph.D. og klinisk psykolog Dr. Ramani Durvasula. Det kan derfor godt være, at en bestemt person ikke ligner en ’klassisk narcissist’, men at der kan være lignende mønstre inden for narcissistisk personlighedslidelse.

 • Ondartet narcissisme (eng. malignant narcissism)

Ligner psykopater: Udnytter andre, manipulerer, bryder reglerne. Men til forskel fra en psykopat føler de dårlig samvittighed og vil gerne rette op på det forkerte. De er meget karismatiske og selvsikre ved første møde. De er ofte ledere og direktører i store virksomheder, da de ved hvordan man smyger sig i systemet og har ikke noget imod at have ’rundsave på albuerne’ for at komme frem.

 • Grandiøs narcissisme

Selvoptaget, pralende, har meget høje tanker om sig selv og sine evner. De har ofte en kendis-attitude’ overfor andre. De praler og viser frem. De suger energien ud af rummet, da de kun taler om sig selv, fylder meget og vil gerne være i centrum. De er ikke lede som den toksiske, men føler sig berettiget og kan ofte have tendens til at behandle servicepersonale dårligt. Grandiøs narcissisme er den mest almindelige og betegnes også som ’klassisk narcissisme’.

 • Sårbar narcissisme (eng. covert narcissism)

Er ofte derhjemme, ses ofte i hverdagen som ’trolls’ på sociale medier. De lægger store planer, men kan ikke udføre det og kommer ikke rigtig videre. Virker sårbare, fordi verden ikke forstår dem. De mener, at de fortjener særbehandling og føler sig meget berettiget. De dyrker sårbarheden: Det kan virke som lavt selvværd eller depression. Passiv-aggressive kommentarer er normalt, som at sige: ’du har nok ikke læst min besked, for du er alligevel ikke interesseret i mig’. Den passive vrede er meget almindelig. De vil gerne hjælpes, men anerkender aldrig andres hjælp og siger sjældent undskyld, da de ikke føler ansvar, men at det er alle andres skyld.

 • Filantropisk narcissisme (eng. communal narcissism)

Er ofte på sociale medier og viser, hvad de gør for verdenen, kloden og fattige. Virker som filantroper: Redder en hund i Grækenland, arbejder for godtgørelse formål. De er meget ofte på sociale medier, for alle deres gerninger skal dokumenteres, vises frem og roses. Ofte er de virkelig ubehagelige overfor dem, der er tæt på, som kæreste eller familie. Det tager lidt tid før man ser deres virkelige natur. Men det bliver tydeligt, når man kigger på, hvordan andre behandles, der er tæt på eller ’under dem’, som medarbejdere. Hele verdenen synes ofte, at personen ser så sød og god ud. Personen er sød ved alle andre end partneren, og partneren lever i ensomhed, med den virkelige viden.

(Video) Psykopati : Viden om den antisociale personlighed - Med Cleoh Søndergaard

 • Godartet narcissisme (eng. benign narcissism)

Meget overfladisk, sammenligner sig selv efter, hvad andre har. Personen kommer til at sige grimme ting, uden selv at lægge mærke til, at det de sagde var fornærmende. De kan virke som om, at de ikke har situationsfornemmelse, hvilket de heller ikke har. Dog mener de det ikke ondt.

Brikkerne der mangler: Identitet, empati og intimitet

Alle typerne indeholder de 9 kriterier fra DSM-5. Men DSM ser nu på, at alle personlighedsforstyrrelserne skal ses igennem en anden linse: Narcissisme handler meget om deres identitetsfølelse og at der er en selvforstyrrelse: ’Den eneste måde jeg er god nok på, er hvis alle andre siger det’. De sætter mål alt efter, hvad der kan give anerkendelse. Enten for at få anerkendt at have det mål i sig selv, eller at sætte lave mål, så det ikke går galt. DSM fokuserer også mere på den manglende empati. Narcissisten tænker ’Hvad kan du gøre for mig, og hvordan kan jeg gøre, så du giver mig, hvad jeg ønsker’. Den manglende intimitet er også centraul, idet de virker overfladiske og fokuserede på mål som udseende, penge eller ting. Dette kommer af den manglende selvfølelse og tomheden.

Komorbiditet

Komorbiditet og mønstre: Ofte ser man at narcissisten har et stofmisbrug. Dette for at holde tomheden på afstand eller for at forstørre grandiositeten (tidligere kaldet ’storhedsvanvid’). Depression ses ofte også, når tomheden bliver for stor. Det er meget almindeligt at depression forveksles med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, såbar/covert type, fordi de er triste over alt det, andre ikke ser: At de kan noget særligt, at de ikke anerkendes af andre og derfor er meningsløst.

Det er vigtigt at kunne skelne for at behandle sygdommen korrekt. For eksempel kan grandiositetn fra manien hos en person med bipolar lidelse forveksles med grandiositeten hos en med narcissistisk personlighedsforstyrrelse, især når man samtidig behandler afhængigheder. Behandleren vil opleve, at der mangler empati og mentalisering, og det gør, at man ikke rigtig kommer igennem forsvarsmekanismerne eller oplever den store bedring, fordi fokus er rettet mod en emotionel forstyrrelse.

I et forhold med en narcissist

Lever du i et forhold med en der opfører sig ’narcissistisk’ eller mistænker du narcissisme? Det der kendetegner et parforhold med en narcissistisk person er:

Ofte vil man som den anden ikke føle sig hørt. Det er svært for den narcissistiske part at møde den andens følelser. De har ikke empati, så deres fornemmelse af den andens følelser er indlært og kræver, at de gør sig umage. De har ikke den naturlige fornemmelse af, hvordan man validere den andens følelser og vise forståelse. Gaslighting, jalousi og vredesudbrud er meget almindeligt, hvis man er i parforhold med en narcissist.

Jeg har skrevet en artikel, der specifikt handler om, at leve i et narcissistisk parforhold, om hvordan man spotter mønstrene, kommer ud og sætter grænser. Den artikel kan du læse her. Du kan også høre mit afsnit i podcasten om narcissisme og om det, at leve i et forhold med en narcissist. Den kan du høre her

I terapi som pårørende

At få hjælp af en psykolog, der ved noget om narcissistisk personlighedslidelse kan være en stor hjælp:

 • At have en allieret, hvor man føler sig tryg nok til at berøre de mørke steder i sindet, hvor tvivlen og usikkerheden bor.
 • At komme af med frustrationerne og kunne identificere sine grænser.
 • At finde ud af, om der er nogle ødelagte områder i en selv, der bliver valideret af at være i forholdet. Om man ubevidst søger nogle belønninger, som narcissisten giver en og gør en afhængig af.
 • Det er ofte set, at børn af narcissister finder en partner der er narcissistisk: De har brugt hele deres barndom til at gøre, hvad en anden ville have og er derfor tryg/bekendt med, at føre det mønster videre i det voksne liv. Psykoterapi er en vej til at gøre op med det mønster.

Du er altid velkommen til at skrive en mail til mig og booke tid, hvis du kunne tænke dig at starte i forløb: kontakt@cleoh.dk

 1. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (3)

  Lpå oktober 17, 2021 ved 4:06 am

  Hej
  Jeg er mor til en dejlig datter, som lever i et forhold, jeg mener går ind under kategorien her. Jeg har brug for at få hjælp til, hvordan jeg støtter min datter uden at presse. Jeg er meget bevidst og har endelig fået en kontakt til hende jeg under ingen omstændigheder kan give afkald på.
  Bh. L

  Svar

 2. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (4)

  Lpå november 10, 2021 ved 5:45 pm

  tager i imod henvisning fra lægen ?
  har en mand som jeg er ret sikker på er naccisistisk.. har lige læst alt på hjemmesiden og sidder lidt tilbage med en tom følelse, for ved han vil flippe helt ud hvis jeg fortalte ham hvad jeg tror problemet er.. ved han har en henvisning til psykolog liggende.. han er ville til at gå i behandling for sin vredes udbrud.. men kan bare nikke genkendende til så meget af det der står på siden her.. næsten ikke sympati, kan ikke sætte sig ind i hvordan andre/jeg mennesker føler, overfladisk, stort behov for at vise omverden hans succes, misbrug der udbryder ca hver 3 uge osv osv..

  håber at høre fra jer, da jeg snart er på grænsen til at give op da det går udover min egen psykiske stabilitet.
  Med venlig hilsen
  L

  Svar

  (Video) 8: Stress i coronaens tid. Kom styrket tilbage efter krisen - Samtale med Eva Borgen Paulsen
  • Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (5)

   Michellpå januar 6, 2022 ved 8:19 am

   Kære L
   Jeg vil råde dig til at læse op på emmet, min erfaring er at narcissister ikke er i stand til at Indgå i et terapeutisk forløb, simpelthen fordi de mangler selvindsigt og fordi deres grundlag er at det er alle andre der er noget galt med, i hvert tilfælde ikke dem. Derudover vil han sandsynligvis projecerer det over på dig, og prøve at få vendt det om til at det er dig som er narcissist,derudover kan det være farligt alt efter hvilken type af narcissist han er at konfrontere ham med at du nu ser ham for hvem og hvad han i virkeligheden er. Træd varsomt og gå evt. på YouTube hvor bla. Dr Ramani (amerikansk klinisk psykolog) førendindenfor emnet. Hun har virkelig mange videoer kun omhandlede narcissister og hvordan de omgås. Du skal være forberedt på at du sandsynligvis ikke får de svar du håber på eller ønsker dig, da alle eksperter på området formentlig vil råde dig til at forlade ham. Grundene til hvorfor det er løsningen er vigtig at forstå, derfor læs op på emnet og få en forståelse for hvad du har med at gøre inden reagerer så du kan agere rigtigt fra starten af. Til sidst vil jeg foreslå en lukket Facebook gruppe som hedder “game over honey” det er en gruppe forbeholdt ofre af narcissister som deler deres historier og erfaringer efter brud med en narcissist samt mænd og kvinder der endnu er i forhold med en. Håber at du finder den rigtige løsning for dig. Vh Michell

   Svar

   • Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (6)

    Cleohpå juni 10, 2022 ved 12:24 pm

    Kære Michell!
    Jeg er særdeles godt inde i emnet og ja, personer med narcissistiske træk er særdeles svære at arbejde med i terapi, hvis de ikke ønsker forandring. Hos andre handler det om vaneændringer og traumeforløsning. Som jeg nævner i flere af mine blogs skal man netop justere håbet ned, idet det giver handlefrihed til at gå.
    Jeg har i forvejen flere lukkede grupper, samt en podcast.
    Mvh. Cleoh

    Svar

   • Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (7)

    Piapå september 13, 2022 ved 8:37 am

    Hej, findes den gruppe ikke mere på fb? Kan ikke finde den

    Svar

    (Video) Psykisk Vold | Sensitivitet som overlevelsesstrategi | Psykolog Signe M. Hegestand Ekspert.
 3. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (8)

  Mathiaspå december 12, 2021 ved 10:31 pm

  Kontakt mig

  Svar

 4. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (9)

  Bpå januar 10, 2022 ved 7:34 pm

  Hej.
  Jeg har en mandlig hjemmehjælper, jeg er sikker på er narcissistisk!
  Han er altid sur og mut, og det er altid mig, der skal bryde den pinlige tavshed.
  Jeg har for et par år siden mistet min mand gennem 42 år. Han havde Parkinson.
  Jeg prøver at afhjælpe mine frustrationer med min hjemmehjælper. F.eks. køber jeg ting til mig selv eller hjemmet, og det er jo ikke en virksom recept mod en narcissist! Hvad der især kendetegner ham er mangel på empati: jeg har fibromyalgi og har mange smerter! Det spørger han aldrig ind til! En anden ting, der er et meget påfaldende karaktertræk hos ham, er, at han aldrig roser/kommenterer, hvad jeg har købt. Jeg har lige købt en buket liljer, og den er sprunget ud med meget store, flotte, hvide blomster. Han siger ingenting, roser ingenting, jeg må spørge: “Synes du ikke, blomsterne er smukke”? Intet svar, så jeg spørger igen og siger også: “Hvorfor svarede du mig ikke, da jeg spurgte første gang?” Intet svar! Jeg er så træt, når han er gået, og resten af min dag er ødelagt! VH BV

  Svar

 5. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (10)

  R. T.på juni 28, 2022 ved 1:16 pm

  Jeg er blevet udsat for forældrefremmedgørelse af en sårbar narcissist. En psykolog som var med mig i FRH sagde til mig, at det er formentlig det, han er. Skolen og kommunen tror på alle de løgne, min søn fortæller dem, så selvom jeg havde beviser for, at hans far har bestilt partier af snus med min søn til videresalg, selvom vi fandt hash på værelset, selvom vi kunne bevise, at min søn optog samtaler mellem mig og hans lillebror og videresendte til hans far (jeg blev overvåget af far, da jeg gik fra ham) og flere ting oveni…så handlede mødet alligevel om os og det min søn havde fortalt skole og kommune, der var et problem her. Sønnen er flygtet til sin far. Hvordan kommer man nogen sinde videre herfra?

  Svar

  (Video) 26, del 2: "Skal jeg blive eller skal jeg gå?" Giftigt versus sundt forhold, problemløsning og tilkn
 6. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (11)

  Annepå juli 14, 2022 ved 11:33 am

  Hej:)
  Linket til artiklen om at leve i forhold med en med narcisistiske træk virker ikke for mig. Kan du mon hjælpe?
  Mvh. Anne

  Svar

 7. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (12)

  Markpå september 6, 2022 ved 7:20 pm

  Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

  Svar

 8. Hvad er narcissisme? - Psykologhuset Søndergard (13)

  Hpå september 25, 2022 ved 4:29 pm

  Kære Cleoh
  Min kæreste gennem mange år (jeg er fyldt 50 og hun er 45) anklager mig for at være narcissist. Hun er ked af det og vil gå fra mig. Kan jeg få testet det og kan der arbejdes med det?
  mvh H

  (Video) Det Sidste Kapitel: Om alt det, vi har lært! - Cleoh Søndergaard & Anne-Catrine Blegvad mødes igen.

  Svar

Trackbacks/Pingbacks

 1. Stalking, vold og psykisk vold: Definitioner og fakta - Innervention - […] Hvad er narcissisme? […]
 2. Podcast: Narcissisme, psykopati, psykisk vold og parforhold - Innervention - […] – Blog: Indlæg om narcissistisk personlighedsstruktur: […]

Indsend Kommentar

FAQs

Hvad er årsagen til narcissisme? ›

Det mest væsentlige grundlag for udvikling af narcissistisk personlighedsforstyrrelse udspiller sig dog i barndommen. Misbrug, forsømmelse eller overdreven forkælelse og opmærksomhed fra omsorgspersoner kan alle medføre risiko for, at der opstår narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Hvad er en narcissistisk personlighedsforstyrrelse? ›

Symptomer på narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Stor selvoptagethed og selvbetydning, kredser om egen formåen. Har svært ved at tage ansvar for egne handlinger, det er ofte andres skyld. Kritiske overfor andre, og ofte rethaveriske. Signalerer empatiske evner, men har svært ved at opretholde dem i længere tid.

Hvad kan en narcissist ikke lide? ›

Narcissisten kan ikke lide at blive taget i en løgn og slet ikke med billeder eller lydfiler. De bliver vrede, hvilket er forståeligt, men de bliver også bedrevidende og nedgørende. Hvis man har behov for at optage samtaler, er det et faresignal!

Er narcissister intelligente? ›

Narcissister har typisk høje selvvurderede lederevner og autoritet, men disse er dog sjældent fulgt af evnen til at lede. Flere studier har vist, at narcissister ser dem selv som gode ledere og med høj emotionel intelligens. Dette er dog ikke nødvendigvis i overensstemmelse med virkeligheden.

Kan en narcissist få angst? ›

I bund og grund: Vi kan alle blive bange eller angste, men det betyder heller ikke, at vi har angst. For at sætte diagnosen narcissistisk personlighedsforstyrrelse, skal personen opleve udfordringer på arbejdet, socialt og i deres liv: De skal være bevidste om det og de skal lide under det.

Kan en narcissist være alene? ›

Han/hun kan ikke være alene med sig selv. Har behov for at nogen beskæftiger sig med ham/hende. Når han/hun er overladt til sig selv, mærker han/hun en følelsesmæssigt tomhed og savn indeni. Han/hun bliver krævende og kritiserende.

Hvad tiltrækker narcissister? ›

Derfor bliver et narcissistisk menneske ofte tiltrukket af mennesker, som har egenskaber, som han eller hun beundrer. Disse egenskaber vil samtidig styrke narcissistens selvbillede. Hvis du tager dig godt ud i andre menneskers øjne, håber narcissisten, at mennesker også vil se beundrende på ham eller hende.

Hvad er det værste for en narcissist? ›

At være i en relation med en narcissist kan være stressende og du kan ofte føle du er på overarbejde. Relationen virker ikke så nem som dine andre relationer. Du føler dig drænet, undgår konflikter, tænker meget på ham/hende, føler dig kørt rundt med, forvirret, vred og du føjer dig.

Er min søn narcissist? ›

Det er måden at udvikle en narcissist på! Børn, som hele deres liv har fået lov til at bestemme, ændrer ikke adfærd, bare fordi de bliver voksne. De bærer den lærdom med sig og for mange børns vedkommende udvikler de narcissistiske personlighedstræk – ofte i en svær grad.

Hvem falder for en narcissist? ›

En rig, succesfuld, veltalende, empatisk og smuk kvinde er en 'strålende genstand' for en narcissist eller sociopat, som gerne vil have noget smukt at se på eller score en god indtægt. De mest sadistiske kan finde nydelse i at trække en stærk kvinde ned, så hun føler sig svag.

Hvordan er en narcissist i sengen? ›

Narcissisten har ikke følelser med, når I har sex.

Og narcissisten har ikke ægte empati. Derfor er der IKKE følelser indblandet, når narcissisten har sex med dig. Mange kvinder fortæller, at de har en underlig fornemmelse af, at sex med narcissisten kun er fokuseret på krop og fysisk nydelse.

Er en narcissist farlig? ›

Narcissistens adfærd er farlig og skadelig for de mennesker, der er tæt på. Sådan lyder det fra forfatter og terapeut Karyl McBride. Narcissisten tænker nemlig kun på sig selv og trækker andre mennesker ned for selv at stå stærkere.

Kan en narcissist blive ked af det? ›

En narcissist spiller på dine følelser og får dig til at føle, at det hele er din egen skyld. Det er din egen skyld … At du bliver ked af det.

Er narcissist en sygdom? ›

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse er en diagnose, som har visse fællestræk med psykopati. Diagnosen findes ikke i det europæiske diagnosesystem ICD, men i det amerikanske diagnosesystem DSM («Narcissistic Personality Disorder»).

Hvordan slår man op med en narcissist? ›

Noget af det vigtigste du kan gøre for at bryde splittelsen inde i dig selv er at opsøge fællesskaber, hvor andre også har været i relation med en narcissistisk såret person. Det giver dig mulighed for at se og spejle dine egne oplevelser i de oplevelser, som andre mennesker har haft.

Hvad gør en narcissist vred? ›

Psykopater/narcissister er ude af stand til at erkende deres egne fejl. Psykopater fordrejer altid sandheden, så pilen aldrig peger i deres retning. Derfor siger de ALDRIG undskyld, men reagerer oftest med overdreven vrede i stedet.

Hvordan svarer man bedst en narcissist? ›

Hold dig fra følelsesmæssige samtaler

Undlad at fortælle, hvordan du har det, eller hvad du laver, og undlad at lade din eks vide, hvilken indvirkning vedkommende har på dig. Forsøg ikke at få din eks forståelse, forvent ikke at han/hun angrer på grund af dét, vedkommende har gjort ved dig.

Hvordan gennemskuer man en narcissist? ›

Sådan genkender du en narcissist
 1. har et overdrevet behov for opmærksomhed.
 2. kan have brug for beundring.
 3. kan være et offer.
 4. har brug for, at man beskæftiger sig med ham/hende.
 5. kan ikke være alene, fungerer ikke, når han/hun er overladt til sig selv.
 6. er egoistisk med et grandiost selvbillede.

Kan en narcissist ændre sig? ›

Narcissisme er en personlighedsforstyrrelse. Det er ikke noget, personen kan “vokse fra”. Du kan ikke ændre på dette hos personen. Det er personlighedsstrukturen, der er skruet sammen på en måde, der påvirker alle eller de fleste livsområder for vedkommende.

Kan man stole på en narcissist? ›

Hvis du har en narcissist tæt inde på livet, har du at gøre med et menneske, der kan være utilregneligt. Denne utilregnelighed ødelægger relationer, tillid, kærlighed og familier og sårer mennesker. Narcissisten kan udsætte dig for manipulation, så du efterhånden bliver i tvivl om, hvorvidt du er rigtig vel forvaret.

Er narcissister psykopater? ›

Narcissisten adskiller sig fra psykopaten ved at være langt mere selvoptaget og have en sygelig storhedsfølelse, som i den grad præger hans eller hendes adfærd. Narcissisten søger konstant at være i centrum. Han/hun går sygeligt meget op i sig selv, sin krop og sit udseende.

Kan man udvikler narcissisme? ›

Man ved ikke meget om de præcise årsager til narcissistisk personlighedsforstyrrelse, men for de fleste opstår det i den tidlige voksenalder. Som med andre personlighedsforstyrrelser kan arvelighed spille en lille rolle, men oftest findes de egentlige grunde i barndommen.

Kan man ændre en narcissist? ›

Narcissisme er en personlighedsforstyrrelse. Det er ikke noget, personen kan “vokse fra”. Du kan ikke ændre på dette hos personen. Det er personlighedsstrukturen, der er skruet sammen på en måde, der påvirker alle eller de fleste livsområder for vedkommende.

Hvad tænker en narcissist? ›

Alle med narcissistisk personlighedsforstyrrelse har disse hovedtræk: Manglende empati, men ofte god indlært forståelse for andres følelser og sympati. At føle sig berettiget og skuffet, forventer speciel behandling. Grandiositet, de vil kun være sammen med andre de ser op til.

Hvordan afslører man en narcissist? ›

Sådan spotter du dem:
 1. Har en overdrevet følelse af at man selv er meget betydningsfuld.
 2. Er optaget af forestillinger om at få ubegrænset succes, magt, skønhed og kærlighed.
 3. Tror at man er speciel og unik og kun kan blive forstået af andre specielle eller unikke mennesker med høj status.
 4. Har brug for ubegrænset beundring.

Hvad sker der når man forlader en narcissist? ›

En skilsmisse fra en narcissist er ikke en almindelig skilsmisse, som kan sammenlignes med andre. Familie og venner presser måske på og mener, at du må se at komme over det og komme videre, begynde at date og finde en ny partner. De forstår ganske enkelt ikke, hvordan du har det, og hvad du er udsat for.

Videos

1. Den komplekse sorg efter bruddet med psykisk vold. Del 2 - med Vitha Weitemeyer
(Psykologhuset Innervention )
2. Camilla: Om en skilsmisse med psykisk vold og børn.
(Psykologhuset Innervention )
3. Tanja, del 1: Mit liv med mine børns far. Magt, kontrol, manipulation og den pæne overflade.
(Psykologhuset Innervention )
4. Tanja, del 2: Min kollega opdagede den psykiske vold - Nu vil jeg være fri! + Rørende lytterberetnin
(Psykologhuset Innervention )
5. 56: Lyserøde luftkasteller - forelskelse og fantasier i relationer og dating - Med Sara Skaarup
(Psykologhuset Innervention )
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 01/10/2023

Views: 5644

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.