Ajokiellot - Poliisi (2023)

Ajokiellolla parannetaan liikenneturvallisuutta sekä turvataan kuljettajan ja toisten tielläliikkujien henkeä sekä terveyttä.

Ajokiellon tarkoituksena on estää kuljettajan osallistuminen liikenteeseen, jos hän on syyllistynyt liikennerikokseen tai -rikkomuksiin, rikkonut ajokorttiin liittyvää velvoitetta tai hänen terveydentilansa on puutteellinen.

Ajokiellot on jaoteltu alla rikosperusteisiin ajokieltoihin ja muihin ajokieltoihin. Rikosperusteisiin ajokieltoihin luetaan alla myös toistuvat liikennerikkomukset, vaikka ne voivat perustua rikoksen sijaan hallinnollisiin liikennevirhemaksuihin.

(Video) She needs a new driving license or a driving ban to keep people safe

Rikosperusteiset ajokiellot

Rikosperusteinen ajokielto määrätään seuraavilla perusteilla:

 • toistuvat liikennerikkomukset
 • kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
 • vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen
 • rattijuopumus
 • törkeä rattijuopumus
 • vaarallisten aineiden kuljetusrikos
 • liikennejuopumus ulkomailla.

Jos olet syyllistynyt ajokieltorikokseen, poliisi voi määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto jatkuu pääsääntöisesti siihen asti, kunnes rikosasia on ratkaistu ja poliisi on tehnyt ajokieltopäätöksen. Ajokieltopäätöksessä poliisi voi määrätä sinut määräaikaiseen ajokieltoon.

Poliisi voi jättää ajokiellon määräämättä vain poikkeustapauksissa. Ajokielto voidaan jättää määräämättä, jos sinua ei tuomita rangaistukseen rattijuopumuksesta,törkeästä rattijuopumuksesta,törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta taivaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta.

Tietyillä edellytyksillä poliisi voi myös antaa ajokiellon sijaan varoituksen, ehdollisen ajokiellon tai alkolukolla valvotun ajo-oikeuden.

Ajokiellolla on useimmille ihmisille merkittäviä ja arkea hankaloittavia vaikutuksia.

Kirjallisella lausunnolla voit kertoa, millaisia vaikutuksia ajokiellolla olisi toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi.

Jos olet syyllistynyt alkoholirattijuopumukseen tai törkeään alkoholirattijuopumukseen, voit pyytää alkolukolla valvottua ajo-oikeutta. Saat tarkemmat ohjeet kirjallisen lausunnon toimittamisesta poliisilta joko väliaikaisen ajokiellon määräämisen yhteydessä tai myöhemmin. Sinua voidaan kuulla suullisesti silloin, jos kirjallinen menettely tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia.

Saat ajokieltopäätöksen postitse. Ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä ilmenee ajokieltopäätöksestä.

Muut ajokiellot

Poliisi määrää sinut ajokieltoon, jos

 • et täytä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä esimerkiksi puutteellisen terveydentilan vuoksi
 • et ole toimittanut ikälääkärinlausuntoa laissa säädetyssä määräajassa
 • et ole toimittanut poliisin asettamassa määräajassa lääkärinlausuntoa, optikon lausuntoa tai todistusta uuden hyväksytyn kuljettajantutkinnon, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta.

Ennen ajokieltopäätöksen tekemistä poliisi voi tietyillä edellytyksillä määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon puutteellisen terveydentilan takia.

Poliisi pyytää sinulta kirjallista lausuntoa ennen ajokieltopäätöksen tekemistä. Sinua voidaan kuulla suullisesti silloin, jos kirjallinen menettely tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia.

Ajokieltopäätöksessä poliisi voi määrätä sinut toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon.

Ajo-oikeutesi voidaan palauttaa, jos osoitat täyttäväsi ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset tai olet toimittanut vaaditun asiakirjan. Ajo-oikeutesi raukeaa, jos sitä ei ole palautettu viiden vuoden kuluttua ajokieltopäätöksen antamisesta.

Ajokiellon pituus rikosperusteisissa ajokielloissa

Ajokiellon kestoon vaikuttavat muun muassa ajokieltorikoksen vakavuus ja aiemmat ajokieltorikokset sekä ajokiellon vaikutukset toimeentuloosi ja välttämättömään liikkumiseesi.

Alla olevat taulukot ajokieltojen pituuksista perustuvat ajokorttilakiin ja Poliisihallituksen ohjeeseen. Ota huomioon, että ajokiellon pituus ei kaikissa tapauksissa ole suoraan luettavissa taulukoista.

Ajokiellot - Poliisi (1)

Luovuta ajokorttisi poliisille, jos sinut määrätään ajokieltoon

Ajo-oikeutesi alkaa uudelleen ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen, kun olet käynyt asuinpaikkakuntasi poliisiasemalla, jossa sinulle palautetaan ajokortti tai annetaan väliaikainen ajokortti. Ajokortin voi noutaa myös asiamies valtakirjalla.

Jos ajat ilman ajo-oikeutta, syyllistyt kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, josta voi olla seurauksena sakkoa tai vankeutta sekä lisää ajokieltoa.

(Video) SAIN AJOKORTIN TAKAS! | VLOG 138 | CARS WITH ROBERT

Aiheesta lisää

Taulukko toistuvien liikennerikkomusten perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta:

Ajokiellon normaali kesto Edellytykset Liukuma
6 viikkoa Tekoja on vähimmäismäärä ja päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 35, tai tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän ja kaikki seuraamukset ovat liikennevirhemaksuja. 1 kk-9 vk
12 viikkoa Tekoja 1-2 yli vähimmäismäärän, tai päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä 36-50 7-17 vk
18 viikkoa Tekoja 3 tai enemmän yli vähimmäismäärän, tai päiväsakkojen yhteenlaskettu lukumäärä yli 50 15 viikkoa-6 kuukautta

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta, kun perusteena on kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta:

Ajokiellon normaali kesto Edellytykset Liukuma
6 viikkoa alle 21 päiväsakkoa 1 kuukausi-9 viikkoa
9 viikkoa 21-29 päiväsakkoa 7 viikkoa-3 kuukautta
3 kuukautta 30-33 päiväsakkoa 2-4 kuukautta
4 kuukautta 34-37 päiväsakkoa 3-5 kuukautta
5 kuukautta 38-41 päiväsakkoa 4-6 kuukautta
6 kuukautta yli 41 päiväsakkoa 5-6 kuukautta

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta, kun perusteena on vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen:

Ajokiellon normaali kesto Edellytykset Liukuma
6 viikkoa alle 24 päiväsakkoa 1 kk-8 viikkoa
8 viikkoa 24-28 päiväsakkoa 6-12 viikkoa
12 viikkoa yli 28 päiväsakkoa 10 viikkoa-6 kuukautta

Taulukko törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

Rangaistusseuraamus Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk) Liukuma uusija A Ajokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi) Liukuma uusija B
alle 50 päiväsakkoa 4 kk 3-5 kk 7 kk 6-9 kk 1 v 1 kk 1 v-1 v 3 kk
50-59 päiväsakkoa 5 kk 4-6 kk 9 kk 7-11 kk 1 v 3 kk 1 v 1 kk-1 v 5kk
60-69 päiväsakkoa 6 kk 5-7 kk 11 kk 9 kk-1 v 1 kk 1 v 5 kk 1 v 3 kk-1 v 7 kk
yli 69 päiväsakkoa 7 kk 6-8 kk 1 v 1 kk 11 kk-1 v 3 kk 1 v 7 kk 1 v 5 kk-1 v 9 kk
vankeutta 8 kk 7 kk-5 vuotta 1 v 3 kk 1 v 1 kk-5 vuotta 1 v 9 kk 1 v 7 kk-5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Taulukko alkoholirattijuopumuksen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

Veren alkoholipitoisuus (promillea) Alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (mg/l) Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 1 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija (min. 6 kk) Liukuma uusija
0,50-0,59 0,22-0,26 2 kk 1 kk-3 kk 7 kk 6 kk-8 kk
0,60-0,69 0,27-0,30 2 kk 2 vko 1 kk 2 vko-3 kk 2 vko 7 kk 2 vko 6 kk 2 vko-8 kk 2 vko
0,70-0,79 0,31-0,35 3 kk 2 kk-4 kk 8 kk 7 kk-9 kk
0,80-0,89 0,36-0,39 3 kk 2 vko 2 kk 2 vko-4 kk 2 vko 8 kk 2 vko 7 kk 2 vko-9 kk 2 vko
0,90-0,99 0,40-0,43 4 kk 3 kk-5 kk 9 kk 8 kk-10 kk
1,00-1,09 0,44-0,48 5 kk 4 kk-6 kk 9 kk 2 vko 8 kk 2 vko-10 kk 2 vko
1,10- 0,49- 6 kk 5 kk-5 vuotta 10 kk 9 kk-5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle määrättäessä ajokielto rattijuopumuksesta, jonka syynä on huumausaine, alkoholi ja muu huumaava aine tai muu huumaava aine:

Rangaistusseuraamus Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 1 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija (min. 6 kk) Liukuma uusija
alle 40 päiväsakkoa 2 kk 1 kk-3 kk 7 kk 6 kk-8 kk
40-49 päiväsakkoa 2 kk 2 vko 1 kk 2 vko - 3 kk 2 vko 7 kk 2 vko 6 kk 2 vko-8 kk 2 vko
50-59 päiväsakkoa 3 kk 2 kk-4 kk 8 kk 7 kk-9 kk
60-69 päiväsakkoa 4 kk 3 kk-5 kk 8 kk 2 vko 7 kk 2 vkoa-9 kk 2 vko
yli 69 päiväsakkoa 5 kk 4 kk-6kk 9 kk 8 kk-10 kk
vankeutta 6 kk 5 kk-5 vuotta 10 kk 9 kk-5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Taulukko törkeän alkoholirattijuopumuksen perusteella määrättävän ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle:

Veren alkoholipitoisuus (promillea) Alkoholia litrassa uloshengitysilmaa (mg/l) Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk) Liukuma uusija A Ajokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi) Liukuma uusija B
1,20-1,49 0,53-0,65 7 kk 3 kk-8kk 11 kk 6 kk-1 vuosi 1 v 2 kk 1 v-1 v 4 kk
1,50-1,99 0,66-0,87 8 kk 6 kk-10 kk 1 v 11 kk-1 v 1 kk 1 v 4 kk 1 v 2 kk-1 v 6 kk
2,00-2,49 0,88-1,09 10 kk 8 kk-1 v 1 v 1 kk 1 v-1 v 3 kk 1 v 6 kk 1 v 4 kk-1 v 8 kk
2,50-2,99 1,10-1,31 1 v 10 kk-1 v 2 kk 1 v 3 kk 1 v 1 kk-1 v 5 kk 1 v 8 kk 1 v 6 kk-1 v 10 kk
3,00- 1,32- 1 v 2 kk 1 v-5 vuotta 1 v 5 kk 1 v 3 kk-5 vuotta 1 v 10 kk 1 v 8 kk-5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Taulukko ajokiellon normaalista kestosta ensikertalaiselle ja uusijalle määrättäessä ajokielto törkeästä rattijuopumuksesta, jonka syynä on huumausaine, alkoholi ja muu huumaava aine tai muu huumaava aine:

Rangaistusseuraamus vankeutta (+oheisakko) Ajokiellon normaali kesto ensikertalainen (min. 3 kk) Liukuma ensikertalainen Ajokiellon normaali kesto uusija A (min. 6 kk) Liukuma uusija A Ajokiellon normaali kesto uusija B (min. 1 vuosi) Liukuma uusija B
alle 45 pv tai vain päiväsakkoja 7 kk 3 kk-8 kk 11 kk 6 kk-1 v 1 v 2 kk 1 v-1 v 4 kk
45-59 pv 8 kk 6 kk-10 kk 1 v 11 kk-1 v 1 kk 1 v 4 kk 1 v 2 kk-1 v 6 kk
60-79 pv 10 kk 8 kk-1 v 1 v 1 kk 1 v - 1 v 3 kk 1 v 6 kk 1 v 4 kk-1 v 8 kk
80 pv-4 kk 1 v 10 kk-1 v 2 kk 1 v 3 kk 1 v 1 kk-1 v 5 kk 1 v 8 kk 1 v 6 kk-1 v 10 kk
yli 4 kk 1 v 2 kk 1 v-5 vuotta 1 v 5 kk 1 v 3 kk-5 vuotta 1 v 10 kk 1 v 8 kk-5 vuotta

Ensikertalainen on kuljettaja, joka ei edeltävän 5 vuoden aikana ole syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija A on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen.

Uusija B on kuljettaja, joka edeltävän 5 vuoden aikana on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

(Video) Vlog: Rattijuopumus

Ajokiellon kesto on vähintään yksi kuukausi. Jos kuljettaja on syyllistynyt aiemmin viiden vuoden aikana rattijuopumukseen, vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, ajokiellon kesto on vähintään kuusi kuukautta. Ajokiellon kesto on enintään viisi vuotta.

Ajokiellon pituutta määrättäessä voidaan soveltuvin osin hyödyntää huumausainerattijuopumusta koskevaa taulukkoa.

Ajokiellon kesto on vähintään yksi kuukausi ja enintään kuusi kuukautta.

(Video) 230KM/H TUTKAAN | KORTTI LÄHTI? | PT VATANEN
(Video) Ajokielto sinisiltä veljiltä oli poikittainen maila | Juhani Tamminen & Jaguar XF | KAASUJALKA

FAQs

Milloin poliisi määrää ajokiellon? ›

Rikosperusteiset ajokiellot

toistuvat liikennerikkomukset. kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Kauanko väliaikainen ajokielto kestää? ›

Jos sinun epäillään syyllistyneen ajokieltorikokseen, poliisi voi määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto jatkuu pääsääntöisesti siihen asti, kunnes ajokieltorikosasia on ratkaistu ja poliisi on tehnyt päätöksen varsinaisesta ajokiellosta.

Mitä käy jos ajaa ajokiellon aikana? ›

Ilman ajo-oikeutta ajamisesta käytetään rikosnimikettä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Rikoslain (23. luku 10§) mukaisesti ajo-oikeudetta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa ajamisesta on tuomittava sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Mistä näen milloin ajokielto loppuu? ›

Ajokiellon voimassaolo alkaa yleensä siitä hetkestä, kun poliisi ottaa ajokortin fyysisesti pois kuskilta. Jos näin ei kuitenkaan tehty, eikä poliisi ole ilmoittanut väliaikaisesta ajokiellosta sinulle pysäytyksen yhteydessä, on syytä olettaa ajo-oikeus kuitenkin vielä toistaiseksi voimassa.

Mistä tietää onko ajokiellossa? ›

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palvelusta voi kuka tahansa hakea henkilöiden ajokorttitietoja. Haun avulla saa selvitettyä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus. Trafin haku näyttää, mikäli henkilöllä ei ole ajo-oikeutta. Oikeuden puuttumisen syytä haku ei näytä.

Mikä on minimi ajokielto? ›

Ajokiellon kesto

Tiettyjen rikosten kohdalla on säädetty minimiaika, jonka ajan ajokielto on voimassa. Rattijuopumukseen syyllistyneellä minimi ajokiellon pituus on yksi kuukausi, ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistyneellä vähintään kolme kuukautta.

Milloin ajokielto alkaa? ›

Jos kuljettaja on vähintään neljä kertaa kahden vuoden aikana tai kolme kertaa vuoden kuluessa syyllistynyt liikennerikkomuksiin kuten liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai liikennepakoon tieliikenteessä, hänet määrätään poliisin toimesta ajokieltoon.

Onko ajokielto rangaistus? ›

Poliisin tiedotteessa muistutetaan, että ajokielto ei ole rangaistus vaan turvaamistoimenpide. Sen tarkoituksena on estää henkilön osallistuminen liikenteeseen ajoneuvon kuljettajana silloin, kun hänellä ei katsota olevan edellytyksiä siihen.

Mitä tarkoittaa väliaikainen ajokielto? ›

Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Meneekö lääkärin määräämä ajokielto poliisille? ›

Lääkärin antama ajokielto

Lääkärien antamat tilapäiset ajokiellot eivät ole harvinaisia. Mikäli ajokyvyn katsotaan heikentyneen toistaiseksi, vähintään 6 kuukauden ajaksi, lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus poliisille ajokiellosta.

Mistä tulee ajokielto katsastuksessa? ›

Ajokielto on varattu hylättyjen pahimmille tapauksille. Sitä käytetään tilanteissa, joissa katsastuksen tulos on hylkäys, eikä autolla ole turvallista ajaa. Ajokielto liittyy aina hylättyyn katsastukseen, joten myös ajokieltoon määrätyillä autoilla on hylätyn katsastuksen tapaan yhden kuukauden jälkitarkastusaika.

Milloin lähtee kortti? ›

Päiväsakon raja on ylinopeudessa 21 kilometriä tunnissa . Suoraan kortin menettämiseksi ylinopeutta pitää olla yli 36 kilometriä tunnissa yli sallitun ja päiväsakkojen määrän tulee olla 22 tai enemmän. Ajokiellon kesto vaihtelee kuukaudesta puoleen vuoteen.

Kuka päättää ajokiellosta? ›

Tuomioistuin päättää ajokiellosta, jos moottoriajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Ajokieltoa koskeva päätös annetaan pääasian yhteydessä ja ajokieltoa koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Kauanko kortti pois rattijuopumuksesta? ›

Rattijuopumuksesta kortti on otettu hyllylle keskimäärin puoleksi vuodeksi ja törkeissä tapauksissa ajokiellon mediaanipituus on ollut noin 9,5 kuukautta. Toistuva syyllistyminen rikoksiin pidentää ajokieltoja ja lisää vankeusrangaistuksen määräämisen todennäköisyyttä.

Mikä on ehdollinen ajokielto? ›

Ehdollisen ajokiellon yhteydessä tuomioistuin asettaa koeajan, jonka pituus vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Ehdollisena määrätty ajokielto pannaan täytäntöön, mikäli ajokieltoon määrätty syyllistyy koeaikana törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, törkeään rattijuopumukseen tai rattijuopumukseen.

Miten ajokielto määräytyy? ›

Poliisin määräämä ajokielto

Ajokorttilain (386/2011) mukaan poliisin on määrättävä ajokielto, mikäli ajokortin haltija on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan eräisiin rikkomuksiin.

Voiko Ajokiellosta valittaa? ›

Jos koet, että on tapahtunut virhe ja väliaikainen ajokielto on väärin perustein määrätty, sinulla on mahdollisuus hakea oikaisua saamaasi päätökseen väliaikaisesta ajokiellosta. Myös tähän löytyy ohjeet väliaikaisen ajokieltomääräyksen liitteistä.

Voiko törkeästä rattijuopumuksesta joutua vankilaan? ›

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 » Ehdollinen vankeus on yleisin rangaistus törkeästä rattijuopumuksesta, mutta tiettyjä poikkeuksia löytyy. Törkeästä rattijuopumuksesta voidaan lain mukaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Miten saan ajokortin takaisin? ›

Ajokiellon päättymisen jälkeen ajo-oikeus alkaa uudelleen vasta silloin, kun poliisi palauttaa ajokortin haltijalleen, antaa hänelle väliaikaisen ajokortin tai palauttaa ajo-oikeuden kuljettajan esittäessä haltuunsa jääneen ajokortin poliisin lupapalveluissa.

Voiko ajokortin menettää pysyvästi? ›

Ajotaidot eivät rapistu pelkästään iän vaan myös sairauksien vuoksi. Lain mukaan ajokortti on voimassa 70-vuotiaaksi, sen jälkeen ajo-oikeutta voidaan jatkaa lääkärintodistuksen perusteella viideksi vuodeksi kerrallaan. Lääkärin on ilmoitettava ajoneuvoviranomaisille, kun potilas menettää ajokykynsä pysyvästi.

Näkyykö ajokielto? ›

Poliisi ei tiedä läheskään kaikista ajokielloista. Väliaikaisista, alle kaksi vuotta kestävistä ajokielloista lääkäri ei saa kertoa poliisille salassapitovelvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi liikennevalvonnassa poliisilla ei siis ole tietoa tilapäisestä ajokiellosta.

Missä ajokielto näkyy? ›

Lyhytaikainenkin ajokielto menee poliisin tietoon silloin, kun poliisi on velvoittanut kuljettajan toimittamaan lääkärintodistuksen ajokykyisyydestään. Tällaisessa tapauksessa lääkäriä ei siis sido vaitiolovelvollisuus, vaan hän lähettää todistus poliisille päätelmistä riippumatta.

Milloin ajokoe pitää uusia? ›

Varsinainen ajokortti postitetaan sinulle kotiin viikon kuluessa ajokokeen suorittamisesta. Henkilöauton ajokortti on voimassa 15 vuotta, jonka jälkeen se pitää uudistaa .

Saako ajaa jos katsastus hylätty? ›

Hylättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin se on korjattu ja läpäissyt hyväksytysti uuden katsastuksen. Katsastustoimipaikka antaa todistuksen, jossa mainitaan, että miten ja mihin asiakkaan osoittamaan paikkaan ajoneuvo voidaan kuljettaa korjattavaksi. Todistus on määräaikainen.

Montako hylättyä saa olla katsastuksessa? ›

Montako korjauskehotusta saa olla? Määräaikaiskatsastus voidaan hyväksyä, jos korjauskehotuksia on enintään kolmessa vikakohteessa. Jos korjauskehotuksia on useammassa kohteessa, auto hylätään katsastuksessa.

Tuleeko ajokielto huonoista renkaista? ›

Tuulilasiin liittyvien ongelmien tarkennusten lisäksi uutta on se, että myös esimerkiksi liian kuluneet renkaat voivat jättää auton konttorin pihaan. Jos renkaassa on alle 1,6 millimetriä kulutuspintaa, voidaan auto määrätä ajokieltoon.

Paljonko sakko 10 km ylinopeutta? ›

Lakiesitys sakoista 1.6.2020 alkaen

Yli 60 kilometriä tunnissa olevilla tieosuuksilla 1-10 km/h ylinopeudesta rapsahtaa 70 euron liikennevirhemaksu. Mikäli ylinopeus on 10-15 km/h, liikennevirhemaksun suuruus on 140 euroa. 15-20 km/h ylityksestä rankaistaan 170 euron liikennevirhemaksulla.

Montako sakkoa saa olla? ›

Kuljettaja voidaan määrätä ajokieltoon toistuvista liikennerikkomuksista, jos ajo-oikeuteen vaikuttavia rikkomuksia kertyy kolme vuoden tai neljä kahden vuoden sisällä. Jos kuljettajalla on ollut ajokortti alle kaksi vuotta, ajo-oikeuskäsittelyn raja on kaksi rikkomusta vuodessa tai kolme kahdessa.

Miten nopeasti peltipoliisin sakko tulee? ›

Kirje kotiin tulee pian

Kirje kolahtaa kotiosoitteeseen tai suomi.fi/viestit -palveluun aika pian: liikennevirhemaksu saapuu perille yleensä reilussa viikossa. Ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua koskeva päätös on lähetettävä viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa rikkomuksen tekopäivästä.

Paljonko sakkoa törkeästä rattijuopumuksesta? ›

Törkeästä rattijuopumuksesta tuomitaan vähintään 60 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kuljettaja on päihtyneenä ajaessaan syyllistynyt samalla vamman- tai kuolemantuottamukseen, on rangaistus korkeampi. Rattijuopumuksesta tuomittu määrätään lisäksi ajokieltoon.

Meneekö rattijuopumus aina käräjille? ›

Tavallinen rattijuoppo ei enää aina päädy käräjille — Poliisi voi nyt määrätä ajokiellon pituuden: ”Rattijuoppo saa nopeammin tiedon rangaistuksestaan”

Miten voi menettää ajokortin? ›

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ylinopeutta pitää olla yli 36 kilometriä tunnissa yli sallitun ja päiväsakkojen määrän tulee olla 22 tai enemmän. Ajokiellon kesto vaihtelee kuukaudesta puoleen vuoteen. Korttinsa menettää myös, jos on vuoden sisällä saanut kolmet sakot tai kahden vuoden sisällä neljät.

Milloin joutuu Päihdeseurantaan? ›

Päihdeajoseurantaa tarvitaan silloin, kun poliisi on ottanut asiakkaan ajokortin pois päihteidenkäytön vuoksi. Poliisi edellyttää tällöin päihdelääketieteen tai päihdearviointiin perehtyneen lääkärin lausuntoa asiakkaan päihteettömyydestä.

Milloin alkolukko? ›

Alkolukko. Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistämisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää sallitun rajan. Alkolukkoihin on asetettu rajaksi 0,1 milligrammaa/litra (vastaa noin 0,2 promillen pitoisuutta verestä mitattuna).

Mistä tulee ajokielto katsastuksessa? ›

Ajokielto on varattu hylättyjen pahimmille tapauksille. Sitä käytetään tilanteissa, joissa katsastuksen tulos on hylkäys, eikä autolla ole turvallista ajaa. Ajokielto liittyy aina hylättyyn katsastukseen, joten myös ajokieltoon määrätyillä autoilla on hylätyn katsastuksen tapaan yhden kuukauden jälkitarkastusaika.

Milloin joutuu Päihdeseurantaan? ›

Päihdeajoseurantaa tarvitaan silloin, kun poliisi on ottanut asiakkaan ajokortin pois päihteidenkäytön vuoksi. Poliisi edellyttää tällöin päihdelääketieteen tai päihdearviointiin perehtyneen lääkärin lausuntoa asiakkaan päihteettömyydestä.

Voiko lääkärin määräämästä ajokiellosta valittaa? ›

7. Voiko tilapäisestä ajokiellosta valittaa? Potilas voi valittaa tilapäisestä ajokiellosta (samalla tavoin kuin tyytymättömyydestä hoitoon) ensin lääkärin esimiehelle ja tarvittaessa aluehallintovirastoon.

Miten lyhentää ajokieltoa? ›

Käräjäoikeus voi määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin vuoksi välttämätön tai, jos siihen on muu erityisen painava syy eikä yleinen etu muuta vaadi. Lisäksi edellytyksenä on, ettei teosta ole aiheutunut vaaraa toisen turvallisuudelle.

Mitä jos auto menee ajokieltoon? ›

Merkittävän ympäristöhaitan vuoksi ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa saa siis käyttää liikenteessä, vaikka ajoneuvoa ei olisi vielä hyväksytty katsastuksessa, sen jälkeen kun ajokiellon aiheuttanut vika tai puutteellisuus on korjattu ja ajoneuvon ajokielto on poistettu katsastuksessa.

Saako ajaa jos katsastus hylätty? ›

Hylättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin se on korjattu ja läpäissyt hyväksytysti uuden katsastuksen. Katsastustoimipaikka antaa todistuksen, jossa mainitaan, että miten ja mihin asiakkaan osoittamaan paikkaan ajoneuvo voidaan kuljettaa korjattavaksi. Todistus on määräaikainen.

Montako hylättyä saa olla katsastuksessa? ›

Montako korjauskehotusta saa olla? Määräaikaiskatsastus voidaan hyväksyä, jos korjauskehotuksia on enintään kolmessa vikakohteessa. Jos korjauskehotuksia on useammassa kohteessa, auto hylätään katsastuksessa.

Meneekö lääkärin määräämä ajokielto poliisille? ›

Lääkärin antama ajokielto

Lääkärien antamat tilapäiset ajokiellot eivät ole harvinaisia. Mikäli ajokyvyn katsotaan heikentyneen toistaiseksi, vähintään 6 kuukauden ajaksi, lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus poliisille ajokiellosta.

Milloin poliisi ottaa ajokortin pois? ›

Poliisi voi jo liikennevalvonnan yhteydessä määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa tämän ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen kuljettajana syyllistyneen rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen.

Voiko ajokortin menettää? ›

Liiallinen alkoholinkäyttö voi johtaa ajokortin menettämiseen, vaikka ihminen ei olisikaan ajanut päihteiden vaikutuksen alaisena, Yleisradion uutisessa kerrotaan. – Niitä sattuu varmaan joitakin vuodessa. Jos esimerkiksi muutaman vuoden sisällä on useita putkakäyntejä, niin näin voidaan toimia.

Näkyykö ajokielto? ›

Poliisi ei tiedä läheskään kaikista ajokielloista. Väliaikaisista, alle kaksi vuotta kestävistä ajokielloista lääkäri ei saa kertoa poliisille salassapitovelvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi liikennevalvonnassa poliisilla ei siis ole tietoa tilapäisestä ajokiellosta.

Milloin lähtee kortti? ›

Päiväsakon raja on ylinopeudessa 21 kilometriä tunnissa . Suoraan kortin menettämiseksi ylinopeutta pitää olla yli 36 kilometriä tunnissa yli sallitun ja päiväsakkojen määrän tulee olla 22 tai enemmän. Ajokiellon kesto vaihtelee kuukaudesta puoleen vuoteen.

Kauanko kortti pois? ›

Ajokorttilaissa säädetyt ajokieltojen pituudet

Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, ajokiellon pituus 1–6 kuukautta. Vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen, ajokiellon pituus 1–6 kuukautta. Liikennejuopumus ulkomailla, ajokiellon pituus 1–6 kuukautta.

Saako mopolla ajaa jos on ajokiellossa? ›

Sen sijaan kevyen nelipyörän kuljettaminen edellyttää vähintään M-luokan ajokorttia myös siltä, joka on ennen 1.1.2000 täyttänyt 15 vuotta. Mopo-autolla ajaminen ei siis ole mahdollista silloin, kun kortti on hyllyllä. Voit siis ajaa normaalilla mopolla, mutta et mopoautolla, vaikka olet ajokiellossa.

Mitä tarkoittaa väliaikainen ajokielto? ›

Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa, jos on todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Voiko ajokortin menettää pysyvästi? ›

Ajotaidot eivät rapistu pelkästään iän vaan myös sairauksien vuoksi. Lain mukaan ajokortti on voimassa 70-vuotiaaksi, sen jälkeen ajo-oikeutta voidaan jatkaa lääkärintodistuksen perusteella viideksi vuodeksi kerrallaan. Lääkärin on ilmoitettava ajoneuvoviranomaisille, kun potilas menettää ajokykynsä pysyvästi.

Videos

1. AJOKIELTO TULI !!!!
(Metsa Man)
2. Lappalanjärvi | Valkeala | Kouvola | Kymenlaakso
(etvin TV)
3. Varkaus Poliisi ja MIELETÖN Prisma
(Metsa Man)
4. Poliisi vei kilvet ja kortin :(
(MProduction.)
5. Nyt on todella härski diesel-tykki! Jethro esittelee Seiskalle 250 000€ öky-Porschensa!
(Seiska)
6. Vlog: Huumeet, alkoholi ja ajo-oikeus
(Poliisitube)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 20/09/2023

Views: 6216

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.